Castro de VIlar


En primeirotérmino. Pendurado sobre o río Lor e acosado por autovías pseudocortalumes, e plantación de especies pirófitas alóctonas