A Rogueira, un dos mellores bosques de EuropaE Un dos mellores cortalumes do Mundo