Efixie da Muller Morta


Coñecida en todo o Courel. Nas Penas de Miranda, ó fondo, debaixo da última parte desta masacre de pseudocortalumes, aínda case se distingue o perfil da cara dunha muller, hoxe gravemente alterada por esta aberración de infraestructura forestal.