Centos de albarizas abandonadas


Na foto dous albares. Fortificacións propias do Courel, para evitar que os osos, comeran o mel. Proba de que o Courel é un hábitat axeitado para o oso pardo