Paisaxe de bloques glaciares no Piapaxaro


Na terra de maior xeodiversidade de galicia. Arrasado, de xeito impune polas escavadoras para construír Pseudocortalumes ociosos