Centos de miles de castiñeiros centenarios

Mentres a Xunta se adica a plantar todo o Courel de especies pirófitas aloctonas, abandonou o cuidado do souto. Moitos empezan a enfermar de fungos como o Chancro e a Tinta.
Na foto exemplar ben conservado do val das Mouras.