Centos de fornos de cal


A maioría abandonados ou destruídos